Vores historie

lorem ipsum

Ideen til Circular Food Technology og Agrain® blev udviklet af to af vores co-founders, Emil og Karin, i et fødevare-innovationskursus på Københavns Universitet. I kurset blev muligheden for at anvende mask som en ny ressource i fødevarer undersøgt, og resultaterne var lovende. Med Karin som vejleder valgte Emil at skrive sit speciale om mask. I specialet blev forskellige applikationer af mask i fødevare videre undersøgt.

Specialet inkluderede en markedsundersøgelse, lead user fokus grupper og et samarbejde med en førende brødproducent. Der var stor interesse for specialet. Karin og Emil deltog og vandt første præmie i Venture Cup i januar 2018 – en idé konkurrence for start-up virksomheder, der ønsker at gøre en forskel i verden. 

I juni 2018 stiftede Karin, Emil og Aviaja Circular Food Technology.

Det første år gik med at udvikle den rigtige teknologi og prototyper på produkter. I marts 2019 etablerede Circular Food Technology en produktion og forretningen begyndte at tage form, og brandet Agrain® blev født. 

2020 er året hvor Agrain® produkterne for alvor rammer markedet, og med et fantastisk team af dygtige og engagerede folk er vi klar til at erobre verden ”Agrain® at a time”.

Ved at upcycle mask fra øl og whisky produktion giver vi de maltede og mæskede korn endnu en anvendelse, og kan således biddrage til at mindske det store fødevare tab. Vi kan tilbyde nye velsmagende og sunde hverdagsprodukter til danske forbrugere, og give alle mulighed for at tage klimadagsordenen med når vi handler ind.