Upcycled Food

Blog-image
Dato:
23.2.2023
Forfatter:
Hannah Kraus

Vi kender alle økologimærket, det lille røde ”Ø”, og for de fleste danskere er mærket blevet en slags ”one stop shopping”, hvor økologi nemt kan anvendes som en troværdig og let genkendelig markør for en lang række valg når man er i gang med sit indkøb. Af samme grund har vi valgt at tilføje mærket "Upcycled Food" på vores emballage, så man nemt kan identificere de bæredygtige og upcyclede produkter på supermarkedets hylder. Men hvad betyder "Upcycled"?

Direkte oversat til dansk, så betyder Upcycling – opbrug. Her genanvendes en ting eller et råmateriale, der normalt ville blive betegnet som spild. Ved genanvendelsen får materialet en ny og forbedret funktion, samtidig med at det oprindelige produkt bibeholdes. Der spares altså enorme ressourcer der ellers normalt ville gå tabt som affald.

Ofte bliver upcycling som udtryk, forvekslet med genbrug (eller recycling). Forståeligt nok, da det er to begreber der har mange fællesnævnere. Men der er dog et par væsentlige forskelle. Ved genbrug er der tale om brugen af et produkt i sin oprindelige form med den samme funktion – fx anvendelse af genbrugstøj, eller at produktet nedbrydes helt (også kaldet downcycling), for derefter at opstå som en del af et helt nyt produkt- fx en juice-flaske.

Upcycling derimod, handler op at løfte produktet op på et nyt niveau, uden at nedbryde og bruge ekstra ressourcer på omdannelse af råmaterialet. Denne proces kræver masser af opfindsomhed og kreativitet og det hele handler om at se muligheder og tænke ud af boksen for at skabe noget nyt.

UPcycling = (Rå)materialer tilføres værdi over tid, og genanvendes igen og igen

REcycling = Genbrug af materiale i sin oprindelige form

DOWNcycling = Nedbrydning af materialer før de bliver genbrugt


Madspild accelererer CO2 udledninger
Et af de største sociale, humanitære og miljømæssige problemer i verden er madspild. Når mad smides ud, spilder vi den energi og det vand, der bruges til at dyrke, producere og pakke det. Og hvis maden deponeres og rådner, producerer den metan – en drivhusgas, der er endnu mere potent end CO2. Ved at stoppe madspild kunne omkring 11 % af drivhusgasemissionerne i forbindelse med fødevaresystemer reduceres. Men som det ser ud, smides der i hele EU 88 millioner ton mad ud årligt. Samtidig med dette enorme spild af mad, stiger befolkningstallene globalt, og der er allerede områder i verden, hvor der simpelthen ikke er mad nok.

Agrain bekæmper madspild med upcycling og nytænkning
I 2050 anslås det, at verdens befolkning vil stige til 9,6 milliarder mennesker. For at imødekomme denne befolkningstilvækst skal fødevareproduktionen stige med +70%, ellers bliver sult et endnu større problem i fremtiden. Vi ved også, at mere end en tredjedel af al mad, der produceres i verden, går til spilde i det traditionelle lineære "producer-brug-smid væk"-system. Derfor kræver det et innovativt cirkulært system, hvor tab af ressourcer minimeres. At producere bæredygtige upcyclede produkter af sidestrømme fra fødevareindustrien vil løse flere af de globale problemer forbundet med sult, ressourceunderskud og endda klimaproblemer. Selvom det måske ikke lyder særlig romantisk med nye fødevarer lavet af sidestrømme, behøver du ikke gå på kompromis med smag og kvalitet af den grund. Mange af de uudnyttede ressourcer, der findes i fødevareindustrien, er smagfulde og har stadig masser af næring, som sagtens kan sætte rammerne for et lækkert produkt.


Næste gang du går på indkøb i dit lokale supermarked og ser et Agrain® produkt på hylden, så ved du hvad det lille Upcycled Food logo står for. Vi håber selvfølgelig, at der bliver flere i fremtiden så du man hurtigt og nemt kan træffe det bæredygtige valg i supermarkedet.

Hvis du ikke har prøvet vores produkter endnu, så husk at du kan købe dem på vores webshop og i butikkerne (tjek forhandlerlisten på hjemmesiden).


Kilder til mere uddybende læsning: