Bæredygtighed

potentialet er enormt

Mask er en af fødevareindustriens største sidestrømme. Hvert år bortskaffer bryggerier over hele verden mere end 40 mio tons mask.

For hver 100 liter øl producere bryggeriet 20 kg mask. Denne blanding af korn og vand, rig på næring kunne på globalt plan dække 8% af det fødevareunderskud, der estimeres verden vil stå over for om blot 8 år!

I dag bortskaffes mask forskelligt fra land til land og fra bryggeri til bryggeri. I Danmark bliver en del mask brugt til dyrefoder, andre steder bliver det brugt til biogas, men langt de fleste steder i verden har man ikke de muligheder, og masken kasseres som affald.

Agrain® har identificeret en metode til forabejdning, som kan skaleres op og ned alt efter bryggeriets behov, og sideløbende med udviklingen af lækre hverdagsprodukter til det danske marked arbejder vi på langsigtede løsninger, der kan være med til at ændre de globale fødevaresystemer, så verdens fattigste også kan få glæde af denne fantastiske ressource.

4 VERDENSMÅL ER CENTRALE FOR AGRAIN®’s FORRETNING, MISsION OG VISION

2. Stop sult
Mask er en ernæringsmæssig supertanker, spæk fyldt med proteiner og fibre. Mask er en global sidestrøm. Øl produceres overalt i verden, og der er altid mask tilovers efter ølproduktion. Vi arbejder fokuseret på at finde samarbejder og partnere i udviklingslande, med fødevaremangel, således at vi kan up-cycle mask både herhjemme og hvor sulten allerede nu banker på døren.

3. Sundhed og trivlsel
Alle Agrain® produkter er udviklet med fokus på at optimere fødevarens næringsværdi. Vores primære fokus er protein og fibre. I Danmark og den øvrige vestlige verden er det et stort problem at vores kost er fiberfattig. Selvom vi har mulighed for at spise alt og godt, får den gennemsnitlige dansker alt for få fibre, 20 gram om dagen mod sundhedsstyrelsens anbefalede 25-35 gram.

Mere end 25% af energien i Agrain® maskmel kommer fra protein, og er således et rigtig godt plantebaseret alternativ til animalsk protein, som mange forsøger at skære ned på i deres kost. Samtidig betyder den forarbejdningsproces Agrain benytter at proteinerne i vores mel er sødlige og velsmagende, og derfor er der ikke behov for at maskere smagen med sukkerholdige ingredienser som dadler.

6. Rent vand og sanitet
​Op mod 80% af masken er vand. Men vandet har været igennem en proces i bryggeriet, og er derfor ikke umiddelbart drikbart. Men, vi har fundet en løsning på at up-cycle også vandet og reintroducere det i fødevarer. Vores løsning er unik, og vi har indleveret en patentansøgning.

12. Ansvarligt forbrug og produktion
​Agrain®s mission er at udvikle produkter der tilbyder forbrugeren et bedre alternativ, der er produceret med respekt for miljø og klima. Alle Agrain® produkter skal i videst muligt omfang produceres med up-cyclede ingredienser. Vores nuværende produktion har en lavere CO2 udledning end andre fiberrige ingrediens produktioner, som bl.a. Quinoa og Hirse, og en markant lavere emmision end proteinrige produkter som kød, mælk og æg.
Agrain® fokuserer på at mindske tabet af fødevarer og fødevareressourcer, før end de når detailhandlen og hjem i køkkenerne. 51% af de 1,6 bn ton fødevarer der bliver tabt eller smidt ud årligt kommer fra den tidlige del af fødevare værdikæden, og derfor mener vi at denne del af problemet er væsentlig for os som fødevare producent at fokusere på.